Студенти от МУ-Пловдив се обучават в предприемачество

Бъдещите медици се запознават с различни икономически специалности, за да придобият знания за функционирането на една фирма  270 студенти от Медицински университет – Пловдив се включиха в пилотно обучение по предприемачество, единствено по рода си в България. Курсът, който е разработен върху спецификата на здравните бизнес отношения, е част от активностите по Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, финансиран … Продължение