Доходи и разходи на домакинствата през второто тримесечие на годината

Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (34.4%) и от самостоятелна заетост (4.3%). … Продължение

Рекордно ниска безработица и през юли

Според административната статистика на Агенция по заетостта през месец юли 2022 г. нивото на регистрираната безработица се запазва спрямо юни, като за пореден месец достига най-ниската си стойност досега – 4.2%. На годишна база се наблюдава спад от 0.8 пункта. Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, се увеличава незначително през юли до … Продължение