Сакрална наука и наука за профани

Ако всяка съвременна наука е имала в миналото своя велика предшественица, то коя е била предшественицата на съвременната историческа наука? Някое учение, съдържащо в себе си основните принципи на историята. Именно принципите, които да осигурят достъпност на истинските знания. Такова учение непременно е трябвало да съществува. Но ние не се и досещаме за него. При това историците преди 100 години са знаели как се е наричала тяхната традиционна историческа наука.