Пърформанс, случва и други пришки на езика ни

Разпространената напоследък мода да се заменят звучни български думи с техни чуждоезични и недотам успешни аналози. Особено дразнещо е и модното напоследък, при това масово употребявано в медиите, ползване на думи от нашия език в нелепо и дори повратно значение, както и на създаване на нови български думи.