Спомен за училището в Брезово

IN MEMORIAM 1922 – 2022 С подобен надпис и текст под името на човека се отбелязва с почит направеното от него през времевия интервал изживян от неговото раждане до смъртта му, но в случая текста по-долу е посветен на историята от първата копка направена на  15.IX.1922 г. за построяване на старата гимназиална сграда в Брезово … Продължение