Две тела в пространството на абсурда на „Черната кутия“

В основата на всеки танц стои тялото. Тялото, движещо се в свободното пространство. Търсещо своя собствен път, своето собствено място, своята хармония или своя хаос. Танцът, също като театъра, задава социални въпроси: за любовта, насилието, манипулацията, вярата, предателството. Театрално-танцовият пърформанс „Lingua“ съчетава всички тези въпроси в една симбиоза на изкуството, без да дава конкретни отговори, … Продължение