Между една четвърт и една трета от пловдивчани следват принципа #БезОтпадъци в ежедневието си

В Международния ден без найлонови торбички платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ публикува резултатите от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци. То търси отговори на въпросите дали пловдивчани са склонни да участват активно в опазването на чистотата в града, да рециклират отпадъците си и да променят поведението си.

На базата на общия анализ от изследването средно една четвърт (а за определени социални групи до една трета) от участниците в проучването, могат да се определят като активни защитници на околната среда и чистотата в града. Това са жители, които прилагат в ежедневието си част от принципите за живот #БезОтпадъци. Много от тях събират и изхвърлят разделно отпадъците, намаляват използването на пластмаса за еднократна употреба, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и като цяло са по-непримирими към замърсяването и безразборното замърсяване. Преобладаващите участници в тези групи са учащи, хора с висше образование, хора със свободни професии и жени.

Една по-голяма група – между 40% и 50% – декларира, че все пак предприема известни действия за намаляване на отпадъците, като например използва хартиени чашки за еднократна употреба вместо пластмасови (49%), пазарува с чанти за многократна употреба вместо с найлонови торбички (40%), пренася храна в кутии за многократна употреба (43%) и др. под. Но за да може тези усилия да имат значение, важно е освен намаляване на употребата им в ежедневието, да се погрижим и за рециклирането на опаковките и торбичките, които все още няма как да избегнем.

Едва 27% от запитаните посочват, че редовно събират отпадъците в домакинството си разделно. 40% правят това рядко. Като цяло информираността за ползите и начините за разделно събиране на отпадъците сред гражданите на Пловдив е ниско – почти ⅔ заявяват, че не са информирани, а под ⅓ знаят как се прави това. Тези ниски резултати идват на фона на демонстрираната иначе сериозна загриженост към околната среда сред участниците в проучването. 68% посочват, че опазването й е много важно за тях, а за около и над 90% влиянието на пластмасовите опаковки върху околната среда и здравето е проблем. 60% от запитаните посочват пластмасите като най-опасните битови отпадъци. И въпреки че 63% оценяват, че в кварталите им има условия за разделно събиране на отпадъците, само под една трета се ангажират да събират разделно у дома. Тази група почти напълно съвпада с тези, които са добре информирани за ползите и начините за разделно събиране и оползотворяването на отпадъци.

Интересно е, че хората нямат възможност да изхвърлят разделно извън дома си. Съвсем малък дял респонденти посочват, че има добри условия за това в заведенията на самообслужване (едва 11%), парковете (17%), учебните заведения (25%) и офисите (37%). Като сериозна пречка за разделно събиране на отпадъците са посочени и митовете, че събирането е неефективно (посочено от 46% от участниците) и липсата на осъзнаване на важността на темата (според 44%).

Като цяло изследването регистрира сериозна разлика между декларираните от хората убеждения и реално предприетите действия в тяхна защита. 85% от участниците в проучването например декларират, че намират за важни и полезни обществените инициативи за опазване на околната среда, но едва между 15 и 19% редовно участват в дейности като почистване и облагородяване на обществени пространства или зони около дома си. Все още като че ли се очаква някой друг да се погрижи за чистотата. Около 50% от участниците в анкетата отговарят с уклончивото „по-скоро да“ на въпроса дали личните усилия имат значение за опазване на чистотата в града. Крайните оптимисти (посочили отговор „да“) и крайните песимисти (посочили отговор „не“) по темата за личната отговорност към чистотата са с изравнени сили – по ок. 25%.

 Добрата новина според платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е, че групата на активните граждани има потенциал да бъде разширена поне до 40%, тъй като приблизително толкова от участниците в проучването посочват, че са участвали под една или друга форма в различни инициативи по почистване на обществени зони (15% правят това редовно, а 25% рядко). „Нашият опит в работа с граждани и доброволци показва, че хората, които веднъж или два пъти участват в подобни акции, остават ангажирани с каузата и рано или късно отново се включват като активисти“ – казва Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди активен. „С предстоящите инициативи на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ в идните месеци се надяваме да въвлечем отново тези по-пасивни застъпници на чистотата и опазването на околната среда, като им предложим добри възможности да научат повече по темата, да обменят опит с други активисти и да тестват различни дребни стъпки за по-чист начин на живот. А за сега – намалете употребата на найлоновите торбички и събирайте за рециклиране тези, които вече сте събрали у дома“ – допълва тя.  

 Изследването за нагласите за живот #БезОтпадъци е направено от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив през април и май 2019 г. сред 602 пълнолетни жители на Пловдив. Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене. Прочетете повече в сайта на БГ Бъди активен.

Платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ работи активно от м. април 2019 г. и вече подкрепи значителни събития от календара на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, като осигури обучения и подкрепа за разделно събиране на отпадъците. Бяха проведени и няколко акции сред гражданите, с които да бъде привлечено вниманието им към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота. Активните инициативи на платформата са:

  • Чисти вечери – от събота 6 юли, два пъти седмично, доброволци на платформата ще провеждат забавни занимания и игри, посветени на намаляване и оползотворяване на отпадъците в Градската градина в Пловдив;
  • Акция към компаниите, които имат желание да въведат разделно събиране в офисите си – подкрепа с материали и обучения;
  • Откриване на специално обществено пространство _Място #БезОтпадъци, което ще се превърне в притегателна точка за чисти инициативи на принципа на т.нар. тактически урбанизъм;
  • До 5 юли продължава играта с награди на платформата за поддържане на околоблокови пространства;
  • В ход е и набирането на предложения за облагородяване на обществени зони в кварталите на Пловдив;
  • Предстои и анонс за надпревара за събиране на пластмасови опаковки в полза на местните общности;
  • През септември ще бъде организирано Есенно почистване на различни градски зони.

Повече информация ще намерите в страницата на инициативата във Фейсбук „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ и в сайта на сдружение БГ Бъди активен.

За „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“

Платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е създадена от пловдивското сдружение „БГ Бъди активен“. Тя включва четири основни дейности. Първата насока е #ПразнувамеЧисто – чрез която се подкрепят организатори на събития, за да намалят и оползотворят отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата. Във втората линия на платформата #Рециклираме2019 се създават образователни ресурси и практически съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да намалят и събират разделно отпадъците си. Срещу събраните отпадъци ще бъдат създадени модерни места за сядане в града. Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ се организира почистване на различни зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно. Под мотото #ПроменямеЗаедно ще се обновят до 2 зони в града, като конкретните места ще бъдат избрани в сътрудничество с граждани на Пловдив.

Платформата е подкрепена от Фондация Кока-Кола като част от визията й за Свят без отпадъци

 

Вашият коментар