Представят България като нова NEARSHORING дестинация

Българската агенция за инвестиции  и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари организират кампания за представяне на България като нова „nearshoring“ дестинация в световен мащаб.

През последните два месеца те се стремят да позиционират България като отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки /nearshoring/. Предстои провеждането на  серия от мероприятия, свързани с брандирането на България като жизнена среда за пренасяне на производствени мощности.

Съвместната инициатива включва видео конференции с представители на бизнеса, инвеститори, които са членове на Двустранните търговски и индустриални камари, участие на български посланици и търговски аташета. Инициативата предвижда и разпространение на съвместна брошура, представяща ключовите предимства  на България като дестинация, която може да съкрати веригите на доставки.

На 30 юли ще се проведе първата видеоконференция  с участието на Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ и ръководствата на Двустранните търговски и индустриални камари с техните членове. Основните цели пред участниците в конференцията са да бъде анализирано влиянието на пандемията от коронавирус в страната, да бъдат очертани възможностите за популяризиране на България  като възможна „nearshoring” дестинация.

Според организаторите предимствата на страната ни са геостратегическото местоположение, добрите финансови параметри в ЕС, ниските данъци, както и образованата и квалифицирана работна ръка, които можем да предложим на  мултинационалните компании, за да преместят своето производство  именно в  България.

Вашият коментар