Чадър за двама и 1,5 м дистанция на морето през лятото

Единни правила за противоепидемични и санитарни мерки се въвеждат в туристическите обекти за предстоящия летен сезон. Целта е на всички места да се въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация.

Те обхващат дейността на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилежащи  към тях или самостоятелни,  процедурите в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в място за настаняване, както  и реда за трансфер на туристи и  при организирани туристически пакети с  автобусен превоз.

Правилата регулират и ползването на охраняеми морски плажове, където трябва да бъде спазвана физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните плажуващи. В свободните плажни зони на всеки 20 кв. м се допуска разполагането на 2 лица или до броя на членовете на едно семейство.

Един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство. При платените зони на всеки 20 кв. м се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през минимум 8 м, като на един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство.

Новите мерки ще влязат в сила от 1 май, като дотогава туристическият бизнес трябва да се подготви за нововъведенията.

Вашият коментар