Доверието на потребителите нараства

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата – 2.7 пункта.

Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни в сравнение с три месеца по-рано.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 9.2 пункта.

Оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение.

Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

През април обаче анкетата регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на градското население относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“ и за „покупка или построяване на жилище (вила)“ през следващите дванадесет месеца.

За автора

Вашият коментар