Индекси на цените в селското стопанство

Индекси на цените на производител в селското стопанство

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24.8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.6% (табл. 1).

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури – с 25.4%, техническите култури – с 39.4%, фуражните култури – с 5.5%, и пресните зеленчуци – с 1.5%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 20.5%, маслодайния слънчоглед – с 40.1%, царевицата за силаж – с 12.1%, краставиците – с 8.0%, главестото зеле – с 14.0%, и ябълките – с 4.2%. Понижават се цените на: картофите – със 17.7%, доматите – с 6.6%, и орехите с черупки – с 20.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 11.6% в резултат на спад на цените на свинете – с 27.8%, на птиците – с 3.9%, и на едрия рогат добитък – с 0.4%, който не може да бъде компенсиран с увеличението на цените на дребния рогат добитък – с 12.2%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 2.8%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 4.2%, биволското мляко – с 1.2%, и овчето мляко – с 8.4%. Намаление на цените е регистрирано при: кокошите яйца за консумация – с 2.5%, и козето мляко – с 5.0%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените култури – с 22.0%, техническите култури – с 32.1%, фуражните култури – с 10.3%, пресните зеленчуци – с 19.5%, и пресните плодове – със 7.7%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 19.9%, царевицата за зърно – с 24.7%, маслодайния слънчоглед – с 32.8%, бялото главесто зеле – с 24.1%, и доматите – с 14.9%. По-ниски са цените на: салатите и марулите – с 12.0%, зеления кромид лук – с 9.0%, морковите – с 11.7%, и картофите – с 6.5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 6.8%. Регистриран е спад в цените на: едрия рогат добитък – с 0.3%, свинете – с 18.1%, и птиците – с 1.7%. Увеличение има в цените на: овцете – с 10.3%, и козите – с 16.8%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 4.6%, което е в резултат на увеличението на цените на: кравето мляко – с 3.9%, биволското мляко – с 0.2%, овчето мляко – с 9.6%, козето мляко – с 14.9%, и кокошите яйца за консумация – с 1.0%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 1.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2020 година.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. е отчетено повишение в цените на: минералните торове – с 5.3%, продуктите за растителна защита – с 5.3%, ветеринарномедицинските продукти – с 2.4%, и фуражите – с 10.4%. Намаление е отчетено в цените на: посевния и посадъчния материал – с 4.9%, и електроенергията и горивата – с 9.7%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. е отчетено повишение в цените на: електроенергията и горивата – с 3.0%, минералните торове – с 6.5%, продуктите за растителна защита – с 2.2%, ветеринарномедицинските продукти – с 1.6%, и фуражите – със 7.7%. Намаление е отчетено в цените на посевния и посадъчния материал – с 8.2% (табл. 2).

За автора

Вашият коментар