Младежкият център в Пловдив създава клуб на икономиста

Създаването на „Клуб на икономиста“ е най-новата инициатива на  ОП „Младежки център“ – Пловдив, в който младежи свободно ще могат да дискутират теми в сферата на икономиката, финансите, подобряване на личното и общественото благосъстояние и финансовата грамотност на обществото като цяло. Това е само една от дейностите, които екипът на общинското предприятие е подготвил за работа с младежи в най-скоро време.

След броени дни започват и обучителните програми „АБВ на презентирането“, „Навици за успех и развитие“, както и създаване на младежко пространство, в което ще се говори за бизнес и предприемачество. Там младежите ще работят по съставянето на конкретни бизнес проекти, ще се срещат с представители на малкия и средния бизнес и ще анализират бизнесклимата в област Пловдив.

През месеците април и май ще бъдат проведени дългоочакваните младежки обмени в Португалия и Ирландия, по време на които 10 младежи ще заминат в съответната държава и ще преминат през поредица от дейности с техни връстници с цел обмяна на опит и добри практики. А през юни е времето за Международния младежки фестивал, в който както младите хора от различни държави ще участват в неформални дейности и ще имат възможността да представят своята работа.

„Младите хора имат възможността да кандидатстват със своя социалнозначима идея, която иска да реализира в град Пловдив и региона, а ние от „Младежки център Пловдив“ ще я подкрепим“, заяви директорът Димитрия Тодорова.

Участието във всяка от инициативите на Центъра е безплатно. Необходима е единствено регистрация за съответното събитие на фейсбук страницата на Младежкия център: https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

Всичките дейности се реализират като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

За автора

Вашият коментар