Целите на рекламата

Рекламата и Целите Рекламата винаги изисква предварително точно целеполагане, тъй като тя е “най-непризнатият от всички икономически фактори”(Доганов, Д./Палфи, Ф. „Рекламата каквато е“, IV изд., С., Принсепс, 1999г.)и ефективността й при традиционните средства за информация се измерва трудно и често с голяма неточност. Едно рекламно усилие е оправдано тогава, когато се извършва с конкретни средства, … Продължение

Рекламата в интернет

Рекламата в Интернет като цели, които стоят пред нея, не се отличава от класическото разбиране за реклама. Тя е сборната точка на интереса на медията и рекламодателя, като тръгва неизменно от опцията – колко и каква е аудиторията, минава през колко ще струва като цена на 1000 и свършва задължително с равносметката: какъв ефект е … Продължение

Проучването на пазара

Криза е. Нужно е да засилим потенциала си. Да стабилизираме разходите и да проучим пазара. Колкото е нужно. За тази цел са ни нужни и кадърни хора с трезвен поглед и стабилни маркетингови познания. Не просто някой, а най-добрия. Как действаме – засилваме драстично нуждата от повече работа и поглеждаме към новите технологии. Всички фирми … Продължение

Студио 45

Mediacafe.bg представя новата си рубрика PR. Рубрика за иновации и креативни решения свързани с нашата работа и нашето удобство. Ще ставате свидетели на интересен поглед на художници и професионалисти в сферата на  PR. Ще сравняваме работата им през призматa на чуждото и своето. И, за да не лежим само на кълката, че българите сме специалисти … Продължение

Отпускат нови европейски стипендии

На 22.03.2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката откри кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2009/2010 г. по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. В срок от 22.03.2010 до 15.04.2010 г. студентите ще имат възможност … Продължение