Туристическият сектор в Европа се нуждае от подкрепа и мерки

Туристическият сектор в Европа трябва да бъде подкрепен с редица мерки – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, за да се гарантира оцеляването му, успешната му трансформация и развитие до 2030 г. Това са категорични от ХОТРЕК – Европейската асоциация на хотели, ресторанти, барове и кафенета, на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен пълноправен член за България.

Разнообразието е един от най-големите активи на туристическия сектор, като на Стария континент през 2019 г. са работили близо 2 млн. фирми от индустрията, а 99 на сто от предприятията са малки и микро, подчертават от ХОТРЕК. Туризмът е и индустрия, която оказва влияние на много други сектори на икономиката и е от решаващо значение за развитието на градски и регионални центрове. Заради пандемията обаче много компании са затворени, а тези, които продължават работа се опитват да оцеляват в много трудни условия, заявяват от ХОТРЕК. Схемите за финансово подпомагане на компаниите от сектора изиграха жизненоважна роля, за да помогнат на много фирми да оцелеят в пандемията, но трябва да бъдат продължени и подсилен, като трябва да бъде улеснен достъпа на средства за малките и средни предприятия, подчертават от ХОТРЕК. Затова според членовете на асоциацията е необходимо ЕС и правителствата на страните-членки да вземат необходимите мерки, за да се превърне туризмът в по-устойчива и по-дигитална екосистема до 2030 г.

Краткосрочни мерки

 • Да се удължи европейското и националното финансиране за подпомагане на сектора за толкова дълго, колкото е необходимо и след декември 2021 г.

Финансовата подкрепа е от първостепенно значение за сектора. Очаква се възстановяването да е бавно, защото компаниите трябва да се адаптират към новото потребителско търсене и нова реалност (напр. изоставени градски центрове). За тази цел те се нуждаят от адекватно квалифицирана работна сила и съвпадение на търсенето и предлагането, за да позволи на предприятията да останат отворени и да се избегнат фалити. Според експерти на ХОТРЕК ще са необходими от 4 до 5 години, докато индустрията се възстанови напълно.

 • Необходимо е да се създадат нови и да се обновят съществуващите платформи за търсене на работа в сектора на гостоприемството, така че да се позволи на работодателите бързо да намерят служители с подходящите умения, независимо къде се намиратв Европа. Този инструмент е особено необходим сега, като се има предвид липсата на квалифицирани служители в сектора.
 • Да се създаде и улесни прилагането на протоколи за здраве и безопасност във всички хотелиерски предприятия.
 • Да се хармонизират условията за пътуване – всички държави -членки следва да следват координиран подходотносно всички ограничения за пътуване, които биха могли да бъдат пречка за свободното движение на граждани.

Средносрочни мерки

 • Да се избегне свръхзадлъжнялостта на компаниите и да се подобри кредитното им досие чрез:

–          Преструктуриране на дълговия капитал. Необходимо е да се създаде рамка, в която компаниите и банките да могат да намират дългосрочни решения, които дават на индустрията достатъчно време за възстановяване.

–          Укрепване на собствения капитал и квази капиталови инструменти.

–          Държавите -членки да предоставят данъчни стимули за частни инвестиции.

–          Държавите -членки да разработят механизми за ранно предупреждение за дружества, изложени на риск от несъстоятелност.

Дългосрочни мерки

 • Подобряване на капацитета на ЕС за управление на кризи в туризма. Държавите от ЕС трябва да са готови за координирани действия в подкрепа на туризма в случай на криза, която ограничава пътуванията.
 • Да се подобри достъпа на компаниите от туризма до финансови средства. От ХОТРЕК препоръчват да се отпускат приоритетно безвъзмездни средства вместо заеми. Секторът на гостоприемството разчита на националните планове за възстановяване за справяне с предизвикателствата на устойчивостта, цифровизацията и уменията, подчертават от организацията. Като те могат да бъдат придружени и от публично-частни инициативи, които да помогнат на малките компании да получат достъп до финансиране и да намалят бюрокрацията.
 • Професионалното обучение на кадри за индустрията на гостоприемството да е национален приоритет на всяка от страните-членки, за да се гарантира, че секторът ще разполага с квалифицирани специалисти. За тази цел е необходимо да се разработят стратегии за обучение на туристическите служители. Да се насърчат платените стажове в индустрията, тъй като те дават на младите хора обучение, което им позволява безпроблемно да се включат в пазара на труда. Освен това е необходимо да се осигури финансова подкрепа за квалификация и преквалификация на работещите в туризма.
 • Да се подготвят схеми за краткосрочна заетост, които да се използват, ако настъпи друга криза. От ХОТРЕК съветват механизмът SURE да се трансформира в постоянен инструмент, готов за активиране, когато е необходимо.
 • Да се предприемат усилия за удължаване на сезона през цялата година и избягване на свръх туризма. Изчерпателното събиране на данни е от решаващо значение за получаване на ясна представа за мащаба на туристическата дейност в дестинациите. Както и да се регистрират всички собственици, предлагащи имоти за краткосрочно настаняване.
 • Да се дигитализират процедурите за издаване на Шенгенска виза.

За автора

Вашият коментар