Бюджет 2015 или какво е бъдещето на хазната ни накратко

Виждате заглавието и си казвате… „Тези пак ли ще говорят за бюджет, нали вече ни обясниха за него. Пък и то кое време стана!? „

Smartigraphs ни представят информация за това какво ни очаква през 2015 година. Дали сега най-после ще се проведат реформи, на кого колко са отредили, какъв дефицит са заложили и дали няма да го надхвърлим? Дано елките им смятат правилно, за да не броим освен пилците и стотинки на есен!

Рисковете на един бюджет

Според анализ на Лабораторията за управление на риска към Нов български университет има много несигурни аспекти в Бюджет 2015:

  • Ръстът на БВП
  • Нивата на износ
  • Възможно неизпълнение на зададените параметри за размера на приходите в хазната
  • Стагнация на инвестициите

Като основен риск е посочено излизането от 2015 г. със свръх дефицит. Отбелязва се и, че от септември 2014г. е въведена нова методика за изчисляване на БВП, което прави  “несигурни редица показатели на макрорамката в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017г.”  Също така се посочва, че 2014 г. беше шестата поредна година, за която планираните приходи в хазната не бяха изпълнени, а ние се питаме… дали 2015 г. ще прекъсне тази серия или ще я продължи?

Гледните точки

Като всяко нещо в живота, тълкуването на бюджета може да има хиляди варианти. От една страна, настоящият бюджет по нищо не се различава от предишните – да, можем да кажем, че са заложени по-ниски приходи и по-малки разходи. Има опит за по-реалистично планиране на годината, но въпреки това сметката ни остава на минус. Не виждаме нещо ново, нещо което да ни обнадежди, че икономиката, инвестициите ще бъдат стимулирани. Не бихме заложили на прогноза, че ще има реформи, които да предотвратят изтичането на държавни пари през различните пера. Сметките ни остават не особено смели и интригуващи както в краткосрочен, така и в средносрочен план. Очакват се нови заеми за рефинансиране на стари дългове, както и за покриване на прогнозирания дефицит. И в този ред на мисли ние се питаме дали това не е просто кърпене на дупки, начин да се крепи системата?

Нека обърнем поглед към мненията на някои от държавниците за Бюджет 2015. В интервю за БНР Георги Кадиев от БСП коментира:

 ”Ако съдим за целия мандат на правителството спрямо този бюджет, изводът е, че няма да има никакви реформи, защото бюджетът е изключително стандартен. Никаква нова политика не виждам поне на пръв поглед в него“.

Министърът на финансите Владислав Горанов след приемането на бюджета в пленарна зала добави:

“Днес се съсредоточихме върху дебата върху цифрите и съществува риск да загубим смисъла. Смисълът на създаване на правителство беше да върнем държавата към нормалността. Благодаря на всички депутати в пленарна зала и на всички парламентарно представени партии”.

От другата страна на дискусията са представителите на бизнеса. В свое изказване директорът на Българска стопанска камара Божидар Данев, дава следното заключение:

“Липсва бюджетиране на проектите за реформи в отделните сфери на общественото ни развитие, в съответствие с Програмната декларация на правителството и управляващото мнозинство. Проектобюджетът за 2015 г. не е бюджет на реформи, както обещаха управляващите в програмната си декларация. “

Разбира се, тези изказвания далеч не претендират да обхващат целия спектър от мнения в общественото пространство, що се касае до приетия държавен бюджет. Все пак можем да кажем, че дават една отправна точка за визиите за него.

През 2014 г. се наложи да се изразходва повече от държавния бюджет поради спрените средства от еврофондовете. Именно те трябваше да бъдат заместени с държавни ресурси. Този факт със сигурност увеличи тежестта на разходите спрямо тази на приходите на везната на публичните ресурси. През тази година бяха отпуснати еврофондове за инфраструктура и транспортни дейности по различни оперативни програми. Финансирани ще бъдат автомагистрала „Марица“ , изграждането на ключови инфраструктурни проекти като магистралите „Струма“ и „Хемус“, тунела под връх „Шипка“ и други.

Не виждаме заложени средства за реформи в правосъдната система. Тя е пряко обвързана с повишаването на доверието в България, подобряване на условията и бизнес средата, следователно и до повишаване на външните инвестиции. А те са ни така нужни… без тях е почти невъзможно да говорим за светло бъдеще на нашия небосклон. Свежите пари са тези, които могат да стимулират пазара, могат да създадат нови работни места и да ни накарат спокойно да си поемем въздух. Изгледите това да се случи през 2015 г. не са добри.

Лабораторията за управление на риска към Нов български университет в анализа си на Бюджет 2015 казва, че “{…} отсъства ясна перспектива за повишаване на ефективността на системите в пенсионната, здравната, образователната и сферата на националната сигурност, включително и на приходните администрации.”

Остава ни да следим реализацията и изпълнението на бюджета и да си пожелаем да не са необходими спешни ремонти и актуализиране. Дано този път избраниците ни са прогнозирали добре бъдещето, не че да се update-ваш е лошо, но в случая с държавния бюджет, не дава сигурност. 

За автора

Вашият коментар