На 15 май отбелязваме Международния ден на климата

За пореден път днес еколози ще отганизира събития и лекции с цел инфомиране за намаляване тенденцията към глобално затопляне. В този ден градоначалниците на най-големите градове в света обсъждат проявленията на глобалното затопляне, както и евентуални мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

България разбира се също е засегната от глобалното затопляне. Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и на световния океан. През 20-ти век средната температура на Земята се е повишила средно с 0.6 градуса, което води до парников ефект – затопляне на долната част на атмосферата.

Последиците за човечеството от затоплянето са изключително неблагоприятни –
-ще се повиши температурата на земята – от 1.5 – 4.5 градуса при оптимистичните прогнози и до 7.7 градуса при песимистичните;
-ще се повиши нивото на световния океан;
-ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия;
драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите;
-ще се увеличи честотата на сушите и на ураганите;
-ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествената им среда;
половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.

За автора

Вашият коментар