Какви документи са нужни при продажбата на недвижим имот?

За изповядването на една сделка за покупко-продажба се изисква наличието на множество документи, без които това действие би било невъзможно. Ако искате да продадете своя дом или притежание, независимо дали е апартамент, или къща, трябва да ги подготвите изрядно и да ги представите. Без тяхното наличие последващите действия са невъзможни.

Неслучайно сред големите предимства от използване на услугите на брокер или агенция за недвижими имоти, че дават насоки на потребителите си и спестявам множество административни действия. 

недвижими имоти

Основни документи, които са ви необходими за продажба на недвижим имот

След предварителния договор, следва подготовка и представяне на следните задължителни документи, благодарение на които сделката за недвижимия имот да се изповяда успешно.

Документ за самоличност

За извършване на покупко продажбата на недвижим имот е задължително страните да докажат самоличността си. Това може да бъде чрез представяне на:

  • Лична карта;
  • Паспорт;
  • Шофьорска книжка.

Документ за собственост

За да се докаже притежанието на конкретното имущество, е важно да бъдат представени хартиени доказателства, които потвърждават, че конкретното лице е легитимиран собственик. Основно това са нотариален акт, вписан в Агенцията по вписванията и крепостен акт, доказващ вписването. Друг задължителен елемент е присъствието на оригинал и копие от договор за покупко-продажба, чрез която е придобил недвижимия имот, който трябва да бъде сключен съгласно Закона за общинска собственост и държавната собственост. Ако сте придобили имуществото след 01.06.1996г трябва да бъде вписано в Службата по вписванията. 

Ако придобиването е било получено като наследство, трябва да бъде приложен документ, удостоверяващ наследниците. 

Удостоверение за режим на имуществени отношения

В това удостоверение се посочват решенията на съпрузите за участието им в собствеността на даденото имущество. Ако придобиването е извършено по време на брака, се води семейна имуществена собственост и в този случай, съгласно Семейния кодекс, могат да бъдат установени режими, при които да се потвърди разделеност или договореност. 

Данъчна оценка на имуществото

Има задължителен характер и се извършва от оценител към конкретната данъчна служба, към която се води имуществото по адрес. Ако адресът на недвижимия имот не съвпада с този, посочен в нотариалния акт, трябва да бъде подадено допълнително удостоверение, гласящо тяхната идентичност. За да се направи данъчна оценка на притежанието, която да важи при продажбата и изповядване на сделката, трябва всички вписани собственици да нямат текущи непогасени задължения, явяващи се такса смет и данъци. 

Удостоверение за тежест 

Имотният регистър е мястото, от което трябва да поискате съответното потвърждение, че имуществото ви е освободено от тежести или никога не е имало такива. Ако собственика не е ползвател, а е трето лице, то това е тежест. 

Удостоверение за семейно положение и необходимите прилежащи административни решения

Собствениците по нотариален акт трябва да удостоверят семейното си положение. Това се случва след предоставяне на копие от документа за сключен граждански брак, ако някога собственикът е сключват такъв. При развод, трябва да бъде приложено решението за развод, а при смърт на съпруг/съпругата – копие от смъртен акт.

Скица на имота 

Ако продавачът не разполага с актуална скица, трябва да отиде в АГКК, чиято абревиатура означава Агенция по геодезия картография и кадастър. Услугата по предоставяне на скицата е заплатима, в зависимост от срока, в който страната по продажбата ще иска да бъде издадена. 

За автора

Вашият коментар