Евродепутатите искат ЕС да бъде световен законодател в областта на изкуствения интелект

Във вторник Европейският парламент прие окончателните препоръки на своята Специална комисия по въпросите на изкуствен интелект в цифровата ера (AIDA)

В текста се казва, че общественият дебат относно използването на изкуствения интелект трябва да се съсредоточи върху огромния потенциал на технологията да допълва човешкия труд. В него се отбелязва, че ЕС е изостанал в световната надпревара за технологично лидерство.

Съществува риск стандартите да бъдат разработени другаде, често от недемократични участници, докато членовете на ЕП смятат, че ЕС трябва да действа като световен фактор, определящ стандартите за изкуствения интелект.

Те набелязаха възможности за политики, които биха могли да отключат потенциала на изкуствения интелект в областта на здравеопазването, околната среда и изменението на климата, да подпомогнат борбата с пандемиите и глада в световен мащаб и да подобрят качеството на живот на хората чрез персонализирана медицина.

Според членовете на ЕП, в съчетание с необходимата поддържаща инфраструктура, образование и обучение, изкуственият интелект може да увеличи капитала и производителността на труда, иновациите, устойчивия растеж и създаването на работни места.

ЕС не следва винаги да регулира изкуствения интелект като технология, казват членовете на Европейския Парламент, а нивото на регулаторна намеса следва да бъде пропорционално на вида риск, свързан с конкретната употреба на дадена система за изкуствен интелект.

Вашият коментар