Обсъдиха бъдещето на децата в семейна среда

Фондация „За нашите деца“ проведе първата неформална среща под надслов „Разговор за нашите деца“ на тема „Бъдещето на децата в семейна среда“. Експерти от организацията и независимият специалист от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Антоанета Матеева обсъдиха защо е важно закриването на домове за медико-социални грижи за деца и какви резултати са постигнати до момента.

“Поводът да инициираме този разговор е притеснението ни, че обществото не разбира добре ключовите възможности, гарантиращи добро качество на живот на децата ни. Основна ценност на фондацията е сигурната семейна среда, която да отговаря на специалните потребности на детето. Затова се гордеем с факта, че през 2016 г. сградата на ДМСГД „Св. София“ беше празна и светлините бяха загасени. Голяма част от децата бяха осиновени, други бяха настанени при близки роднини и приемни семейства. Заедно с партньорите ни се обединихме около идеята, че няма да изведем дете от този дом, докато не с е убедим, че мястото, на което отива е по-добро.” – сподели изпълнителният директор на фондация „За нашите деца“ – д-р Иванка Шалапатова.

По време на дискусията стана ясен подходът за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. София“. Процесът започва още през 2005 г., а в периода октомври 2015 – декември 2017 г. организацията реализира проект „Пътят към семейството“, чиято крайна цел е окончателно прекратяване на отглеждането на деца в дома и създаването на комплекс от услуги за интегрирана подкрепа.

В рамките на проекта всички деца, в продължение на две години след извеждането им от специализираната институция, се наблюдават от специалисти от организацията, които оценяват промяната на всяко от децата. От стартирането на процеса по закриване, към момента 67% от децата окончателно са напуснали системата за закрила на детето и живеят в семейства с родители.

“Какво липсва в домовете? Именно индивидуалната човешка връзка! Независимо в каква ситуация се намира детето то трябва да има специална, лична връзка с човек, който е истински загрижен за него през цялото време. Институционалната среда обезличава и вследствие на това децата не знаят кои са. Първият етап за разрешаване на проблема е поставянето на децата в общността, за да се свързват със света. Вторият етап е помощта от страна на специализираните мрежи центрове от семеен тип.” – с тези думи се обърна към гостите Антоанета Матеева, независим експерт от Ноу-хау центъра на Нов български университет.

Вашият коментар