„Олга Скобелева“ отбелязва 10 години от създаването си в ГДК

Комплексът за социални услуги „Олга Скобелева“ тържествено ще отбележи 10 години от създаването си, като честването ще се състои утре, 1 март 2023 г. от 16 ч. във фоайето на 2-рия етаж на Дом на културата „Борис Христов“.

Организацията е създадена с решение на Общински съвет – Пловдив през 2013 г. и към момента обединява 6 социални услуги за подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение, както и на деца и младежи със специални потребности. Социалните услуги предоставят защита и закрила, поощряване на индивидуално и социално развитие и компенсиране на дефицити, съдействие за социализация и социално включване, подкрепа за връщане в семейна среда или подготовка за самостоятелно живеене.

На събитието ще присъстват Георги Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Веселина Ботева – директор на дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив, както и неправителствени организации и дарители, които са подкрепяли Комплекса през годините.

За автора

Вашият коментар