ФОРУМ ТЕАТЪР – БЪЛГАРИЯ
 

 1. Провокиране интереса на медии, творци и институции, отговорни за личностното развитие, социалната активност и информираност на младите хора у нас, към приложението на изкуството за обогатяването на тяхната обществена и гражданска компетентност

 2. Пренасяне на ефективна европейска практика за провеждане на гражданско възпитание чрез средствата на театъра в страната ни

 3. Личен контакт и обмяна на опит на професионални театрали от Европа и Азия, насочили дейността си в социалната и образователна сфера

 4. Междукултурно сътрудничество в търсенето на решение на представените проблеми

 5. Обогатяване на професионалните умения на участниците с нови интерактивни техники

 

ЕТАПИ:

Подготовка:

 1. Осигуряване на необходимото за провеждането на фестивала допълнително съфинансиране

Ако настоящият проект бъде финансиран, това ще бъде основание да потърсим от Black Sea Trust for Regional Cooperation финансиране на разходите, необходими за посрещането на групите от Армения, Румъния и Турция, влизащи в подкрепяния от Тръста регион.

 1. Уточняване на техническите изисквания в представянето на изявилите желание да участват театрални групи

 2. Ангажиране на трима експерти по форум театър, членове на IDEA (International Drama/Theatre & Education Association) за членове на жури

Като член на IDEA (http://www.idea-org.net/), театър „Цвете“ ще потърси съдействието на Владо Крушич (Хърватия), Джил Даусет (Великобритания) и Адам Циболи (Унгария) за членове на жури. Фестивалът няма да има конкурсен характер, но експертното жури ще бъде помолено да коментира фестивалните спектакли за медиите и евентуално, да отправи препоръки към представилите се трупи.

 1. Договаряне на програма за 3-дневен съпътстващ уъркшоп по интерактивни театрални техники с режисьора Лучиано Йогна, Канада

С изкуството на този режисьор се срещнахме на фестивал в Турция. То е доста по-различно от това, в което ние, както и останалите ни европейски колеги, сме обучавани. Считаме, че воден от Лучиано Йогна уъркшоп, ще бъде интересен и полезен за всички участници във фестивала.

 1. Разработване на програма и съгласуване с участниците

Предвиждаме всеки фестивален спектакъл да има по едно предобедно и едно следобедно представление, така че интересуващите се от него младежи да имат възможност да го посетят, независимо от учебната си смяна.

 1. Осигуряване на посочените от участниците технически условия за пълноценното представяне на спектаклите

 2. Осигуряване на необходимите за пребиваването на участниците условия

 3. Подготовка и провеждане на рекламна кампания на фестивала – по интернет, медии и печатни материали.

В това отношение очакваме подкрепа от нашите партньори

 1. Организация на групови посещения на младежи на възраст 12 – 19 години

Театър „Цвете“ поддържа контакт с редица училища в столицата. Има и други училища, както и колеги от НПО от цяла България, които са заявили интерес към свързаните с форум театър наши проекти, но до момента не сме успели да удовлетворим желанията им.

 1. Организация на група доброволци, придружители на гостуващите групи

 2. Наемане на преводачи

 3. Сформиране на екип доброволци, отразяващ фестивалните събития – студенти в НАТФИЗ, спец. театрознание

 

Реализация:

 1. Посрещане и настаняване на групите

 2. Откриване на фестивала на 3 октомври, 2011г.

 3. Публични представления и уъркшоп сесии в ДК „Средец“. Заснемане на документални кадри. Медийно представяне на текущите фестивални събития

 4. Закриване на фестивала на 7 октомври, 2011 г.

 

Заключителен етап

 1. Монтиране на документален филм

 2. Медийно представяне и дискутиране на тезата за внедряване на театъра в социалната и образователна сфери

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. 8 чуждестранни трупи (от Армения, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Унгария,. Хърватия) и 2 български (НБУ и театър “Цвете”) ще представят 20 форум театрални спектакъла, подканяйки публиката да потърси на сцената решение на поставения проблем.

 2. 2500 зрители – участници, получили невероятния шанс да изпробват в безопасната среда на театралната сцена различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.

 3. Осмисляне на големия шанс за провеждане на ефективно гражданско възпитание сред младите хора чрез средствата на театъра от страна на училищните ръководства и включването му в извънкласните занимания на техните възпитаници

 4. Оценяване на огромните възможности и отговорната роля на изкуството като средство за възпитание на подрастващото поколение в България от колегите-професионалисти

 5. Провокиране интереса на медии към такъв тип „реалити шоу“

 6. Обмяна на опит и обогатяване на професионалните умения на участниците с нови интерактивни техники

 7. Поставяне началото на нови междукултурни контакти – възможност за следващи съвместни инициативи

 8. Поставяне началото на нова традиция, представяща пред широката общественост още едно приложение на театралното изкуство, особено необходимо за духовното и морално израстване на новото поколение на България

 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЬОРИ:

  • Медиа Кафе

  •  

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДК „Средец“, ул.“Кракра“2А, гр.София

 

ГРУПИ, КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН/

Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влезе в ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него, начин. Тази игра е форма на състезание между зрителите -участници, които се опитват да доведат сцената (или пиесата) да различен, по-позитивен за потърпешия край и акт

 

Форум-театьрьт предоставя на зрителите възможността пряко да проследят резултата от предприетите от тях действия, следствие на което да осъзнаят отговорността на личното решение. Това го прави особено подходящ за провеждане на гражданско възпитание сред 12-19 годишните.

 

С реализирането на този фестивал разчитаме да отворим пространство за интерактивна среща между младежи, родители, учители и институции, пряко ангажирани с личностното развитие и духовно израстване на младите хора в България. Пространство, в което участниците ще имат възможност да изиграят другия; да го видят, чуят и почувстват. Сцената ще стане място борба на различни гледни точки, прилагане на различна опитност, което многообразие ще подпомогне зрителите-участници в търсенете на индивидуален път към решаването на повдигнатите проблеми.

 

Много важно е посланието ни към нашите колеги – професионални театрали, към училищата по изкуствата и Министерствата на Културата и Образованието:

Театърът е могъщо възпитателно средство! НИЕ сме там, където училището не достига .

 

 

 

За автора