Обсъждат проект на нов статут на Националната награда “Христо Г. Данов”

Срокът на обсъждането е 1 месец от датата на публикуване, която е 2 февруари

Министерство на културата публикува за обсъждане в петък 02.02.2024 г., Проект на статут на Национална награда “Христо Г. Данов” за принос в българската книжовна култура. Срокът на обсъждането е 1 месец от датата на публикуване. Бележки и становища по проекта следва да бъдат изпратени в посочения срок на адресl.savkova@mc.government.bgb.lozanova@mc.government.bg.

Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена от Министерство на културата и Община Пловдив през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май за принос в българската книжовна култура за предходната година.

Съгласно утвърдения Статут на наградата на конкурсен принцип се определят и връчват награди в осем категории съгласно  чл. 6. Министърът на културата връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. За участие в конкурса се подава предложение по образец, съгласно Приложение № 1 към Статута. Обявяването на наградите пред обществеността се извършва на тържествена церемония в град Пловдив, която се провежда ежегодно в къщата-музей „Христо Г.Данов“, а поименният състав на журито се обявява при връчването на наградата.

Промените в проекта касаят въвеждане на Раздел II., в чл.5 отнасящ се до регламентиране на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура, в чл.6 е предложена промяна в категориите на конкурса, както и в условията за участие в Раздел III. , чл.8 (2) и други.

За автора

Вашият коментар