15 май: Световен ден на климата

На 15 май се отбелязва Световният  ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от  страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Като резултат от човешката дейност и зависимостта на нашите икономики от въглеродни енергийни източници (петрол, газ, въглища и др.) температурата на планетата се увеличава.

Последиците от това увеличение в глобален мащаб са крайно неблагоприятни. Топенето на ледниците ще повиши нивото на световните океани. Това ще доведе до изчезването на цели острови крайбрежия. Драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите от дъжд и сняг, ще се увеличи честотата на сушата и ураганите, половината от човечеството ще страда от недостиг на вода и на земя, която да бъде обработвана за поминък.

В България също виждаме проявленията на тези негативни ефекти. Голям брой наводнения, отнеха човешки животи и унищожиха домовете на много хората.

Все още имаме шанс да спрем този процес и спасим себе си и планетата си. Замислете се!

Вашият коментар