30 минути тестват учениците от I до IV клас всеки понеделник и четвъртък

Учениците от I до IV клас, които в момента учат в електронна среда заради заболеваемост на общинско равнище над 750 на 100 000 души, ще се върнат в клас най-рано на 10 ноември. Това ще стане, ако дистрибуторите на одобрените днес от Министерството на здравеопазването тестове доставят договорените количества до 8 ноември.

Ето какви са и взетите решения на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование:

1. Осигурените от МЗ тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболеваемост над 500 на 100 000 души.

2. В тестването ще се включват медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически специалисти, които отговарят на изискванията за безопасност – имат валиден документ за ваксинация или преболедуване, или се тестват два пъти в седмицата.

3. За осигуряване на безопасна среда в училище педагогическите и непедагогическите специалисти без „зелен сертификат“ ще бъдат тествани два пъти в седмицата с осигурени безплатни антигенни тестове.

4. В понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят по 30 минути за тестване на учениците от I до IV клас. Това ще става при промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, на междучасията или при друго решение на директора на училището.

5. Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца.

6. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

7️. Педагогическите и непедагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.

Коментари (1)

  1. Снощи прескачайки каналите, чух един „баща“ да казва, че ще има не добросъвестни родители, които няма да направят теста вкъщи. Чудя се дали е възможно това. Да направиш сутринта теста на собственото си дете, и ако е положително, пак да го пратиш на училище. Не смятам, че един родител, ще направи теста на детето си, по-зле от учител, който бърза с материала(и не му е работа).

    Отговор

Вашият коментар