879 жилищни сгради са въведени в експлоатация през третото тримесечие на годината

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2020 г. е 879, а новопостроените жилища в тях са 3 912 (табл. 1 от приложението). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 91 повече, или с 11.5%, а жилищата в тях нарастват с 928, или с 31.1%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 76.7%, с тухлена – 20.4%, с друга – 2.5%, и с панелна – 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.2%), следвани от жилищните кооперации (18.1%). В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните блокове, докато броят на сградите от смесен тип и вилите намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 127 сгради с 568 жилища, Варна – 120 сгради с 993 жилища, и София (столица)  – 107 сгради с 1 173 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.6%), следват тези с три стаи (35.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.0%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на
2020 г. е 358.4 хил. кв. м, или с 23.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 34.6% и достига 274.8 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97.0 кв. м през третото тримесечие на 2019 г. на 91.6 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 190.9 кв. м, и Русе – 181.5 кв. м, а най-малка – в областите Благоевград – 65.9 кв. м, и Кюстендил – 56.9 кв. метра.

За автора

Вашият коментар