България е най-добрата европейска страна за работа за жени

Reboot Online представиха собствено изследване, целящо оценка по точкова система на най-добрите държави за работа на жени в Европа. Изненадващо или не, то на първо място в класацията се нарежда именно България.

Чрез оценка на различни фактори, които допринасят за успеха на жените на работното място, организаторите на проучването са създали собствен базов индекс, за да определят кои европейски държави предлагат най-добри перспективи за професионалистите от женски пол.

Аспектите, разгледани в него, са три: Икономическа възможност; Жени в ръководни или административни роли и Отпуск по майчинство.

За всеки един от изброените фактори общият брой точки е 100, като максималният общ резултат в проучването e 300 точки.

1. БЪЛГАРИЯ – 236,6 ТОЧКИ

Според това проучване България е най-добрата европейска държава за работа за жените, оценена с общо 236,6 точки от възможните 300 в индекса.

Не е изненадващо, че българските жени процъфтяват на работното място, след като анализът на Reboot Online e установил, че България има един от най-добрите отпуски по майчинство в Европа. Страната позволява на майките да вземат минимум 58,6 седмици почивка (410 дни) – най-дългият минимален отпуск по майчинство в света – и плаща 90% от пълната им заплата по време на отпуск. В резултат на това страната отбелязва перфектен резултат от 100 от 100 точки.

България е на трето място за жени в лидерството с оценка от 90 точки, като страната ни има с 10 точки по-малко от Норвегия, която е на първото място. Според Reboot Online 22,1% от жените заемат ръководни роли в страната – четвъртата по височина от всички изследвани страни.

Въпреки това, България завършва някъде по средата за икономически възможности с 46,6 точки, с оценка 0,727 в класацията на Global Gender Pay Gap Index 2020.

Ето и останалите държави в ТОП 10 на проучването, заели позиции след нашата страна:

2. ХЪРВАТСКА – 229,8 ТОЧКИ

Подобно на България, Хърватия предлага и един от най-добрите отпуски по майчинство в Европа, което ѝ дава резултат от 96,6 точки в анализа. Хърватските родители могат да очакват пълната си заплата за седмиците, в които ползват отпуск по майчинство, както и да имат един от най-дългите минимални периоди за отпуск по майчинство (30 седмици или 210 дни).

Изглежда, че страната също е на прав път с разликата в заплащането между половете, тъй като успява да регистрира вторите най-високи точки за икономическа възможност, като за тази цел се взима предвид равенството на заплатите и прогнозния доход (и получава 96,6 точки), губейки само от Италия, която е спечелила впечатляващите 100 точки.

Според изследването обаче, резултатът за това каква част от хърватските жени заемат ръководни позиции, поставя страната по-ниско в класацията, с резултат от 36,6 точки и едва 11,95% лидерски места за жените.

3. ЕСТОНИЯ – 220 ТОЧКИ

Естония идва след това с резултат 220 точки в проучването, което предполага, че те са третата най-добра държава в Европа за работа на жените.

Що се отнася до отпуските по майчинство и броя на жените на ръководни роли, Естония е сред първите 10 в Европа. С изцяло платен пакет за майчинство и 18,5% от жените, заемащи ръководни роли в страната – седмата по височина от всички изследвани държави – Reboot Online присъдиха на страната уважителните 80 точки и за двата аспекта.

С резултат от 0,751 в класацията Global Gender Pay Gap 2020, Естония също отбелязва доста високи резултати за икономическите възможности в нашия индекс, с резултат от 60 точки.

4. НОРВЕГИЯ – 209,9 ТОЧКИ

Норвегия се нарежда на четвърто място в проучването с впечатляващите 209,9 точки.

Като се има предвид, че Норвегия е най-равнопоставената по пол държава в света, не би трябвало да е изненадващо, че Норвегия е най-добрата европейска държава, която предлага ръководни роли на жените. Всъщност, според анализа, една четвърт от главните изпълнителни директори или изпълнителните роли в страната се заемат от жени (24,8%).

Що се отнася до икономическите възможности, норвежките жени също се справят добре, отбелязвайки 0.8442 точки в класацията за разликата в заплащането между половете през 2020 г. В резултат на това скандинавската държава се нарежда на шесто място в класацията на проучването на Reboot Online.

Но въпреки че е една от най-егалитарните държави в Европа, Норвегия има един от най-лошите отпуски по майчинство. Те предлагат на майките 94% от пълната им заплата по време на отпуск по майчинство, но страната позволява едва 13 седмици платен отпуск (91 дни), което е сред най-лошите в света. В резултат на това Норвегия получава посредствен резултат от 26,6 точки от възможните 100.

4. СЛОВАКИЯ – 209,9 ТОЧКИ

На четвърто място с Норвегия е Словакия, която също спечели 209,9 точки в това проучване.

Страната от Централна Европа се нарежда на трето и пето място за майчинство и жени на ръководни роли. Предлагайки три четвърти от заплатата на майката, докато е в отпуск по майчинство, и 19,75% от словашките жени с длъжност на изпълнителен директор, страната получава съответно 93,3 и 83,3 точки.

Словакия обаче не се справя толкова добре, когато става въпрос за разликата в заплащането между половете. Според направеното изследване се оказва, че страната е сред 10-те най-ниски позиции в класацията на Global Gender Pay Gap 2020 за европейските държави, отбелязвайки 0.718. В резултат на това Reboot Online присъжда на Словакия само 33,3 точки за икономическа възможност.

5. ХОЛАНДИЯ – 206,5 ТОЧКИ

Следвайки ги плътно, на пето място се нарежда Холандия с 3,4 точки по-малко от Норвегия и Словакия.

Холандските компании и работодатели имат едно от най-добре установените равенства между половете, що се отнася до парите, които взимат жените и като резултат получават  впечатляващите 93,3 точки в класацията на проучването и се нареждат на трето място според равенството на заплатите и прогнозния доход.

Холандия се отдалечава от първенците за отпуск по майчинство, с резултат от 56,5 точки. Това е така, защото въпреки че страната предлага 100% напълно заплатен отпуск за родители, те предлагат само 16 седмици минимален отпуск по майчинство (112 дни), което е с 43,6 седмици по-малко от България, която е на първо място в този аспект.

Холандия печели 56,6 точки и за лидерски роли, класирайки се на 13-то място от 30-те проучени европейски държави. Анализът установява, че 15,5% от холандските жени работят на лидерски позиции, което все пак изглежда по-добре от съседните държави като Белгия с 10,55% и Германия с 6,75%.

6. СЛОВЕНИЯ – 199,9 ТОЧКИ

На следващо място е Словения с резултат от 199,9 точки в проучването.

Според него словенските жени могат да очакват справедливи икономически възможности за работа, което води до класиране на седмо място в този аспект за жените в работата, с резултат от 80 точки. Словения също така се нарежда на осмо място по брой жени, заемащи ръководни длъжности, като 17,3% от жените са изпълнителен директор или са на административна длъжност.

Въпреки че предлагат на майките пълната си заплата за седмиците, в които те ползват отпуск по майчинство, Словения позволява само 15 седмици платен отпуск, което се равнява на 105 дни. В резултат на това страната се намира в средата на списъка за най-добри отпуски по майчинство, като се класира на 16-то място с 46,6 точки.

7. РУМЪНИЯ – 196,6 ТОЧКИ

Седмото най-добро място за работа на жени в Европа е Румъния, с резултат от 196,6 точки.

Според анализа 23,55% от жените в Румъния заемат ръководни роли, класирайки се на второ място от 30-те проучени европейски държави и отбелязвайки впечатляващ резултат от 96,6 точки. Съседна България също се нарежда сред първите пет за лидерство, което предполага, че страните от Източна Европа са едни от най-добрите за повишаване на жените до изпълнителни директори или административни роли.

Що се отнася обаче до икономическите възможности и отпуска по майчинство, румънските жени седят в центъра на изследваните европейски страни с 50 точки, което ги поставя на 15-то място.

8. ИТАЛИЯ – 179,9 ТОЧКИ

Следваща е Италия, чийто резултат е с 16,7 точки по-малко от Румъния.

Установява се, че италианските жени имат най-добрите икономически възможности от всички 30 изследвани европейски държави, като се вземе предвид равенството на заплатите за подобна работа и прогнозния доход. В резултат на това Италия получава максималните 100 точки и се озовава на почетното първо място в класацията.

Италия също се нарежда сред първите 10 за отпуска по майчинство, заковаваща 8-мо място, защото страната предлага на жените 80% заплащане, докато са в отпуск, и един от най-дългите минимални отпуски по майчинство в света (21,7 седмици или 151 дни), което води до оценката от 73,3 точки.

Що се отнася обаче до равенството между половете, Италия трябва да се постарае повече. Изследването установи, че само 6,55% от жените заемат авторитетна позиция в Италия – третата най-ниска от всички 30 държави, които изследвахме.

9. ЛАТВИЯ – 166,6 ТОЧКИ

На предпоследно място е Латвия.

Латвия се нарежда сред петте най-добри европейски държави за икономически възможности за жени и е получила резултат от 0,785 в класацията на Global Gep Pay Gap Index 2020, което довежда до резултат от 86,6 точки в класацията на Reboot Online.

Що се отнася обаче до жените, заемащи лидерски позиции и отпуски по майчинство, Латвия може да се справи по-добре. С 14,45% от жените, класирани като главен изпълнителен директор и страната, която плаща на майките 80% от заплатата си само за 16 седмици (112 дни), на страната се присъждат 50 точки за лидерство (15-то място) и 30 точки за техните обезщетения за майчинство (21-ви).

10. ШВЕЦИЯ – 166,5 ТОЧКИ

Последната европейска държава, в която една жена може да получава същата заплата като своите мъже колеги, да има възможността за кариерно развитие и да получава добър отпуск по майчинство, е Швеция.

Страната се оценява най-добре, когато става въпрос за лидерство, след като проучването установи, че 18,45% от шведските жени са на административни позиции (главен изпълнителен директор или изпълнителен директор), като по този начин печелят 76,6 точки и се класират на седмо място. Швеция също се нарежда сред първите 10 по икономически възможности, което води до резултат 73,3 точки и класиране на осмо място.

Въпреки това, по повод отпуските по майчинство, има още много какво да се желае, защото Швеция плаща 77% от пълната заплата на майката, докато е в отпуск, който често е само 12,9 седмици (90,3 дни).

Снимки: Reboot Online

За автора

Вашият коментар