Ето как ще гласуват хората под карантина в Пловдив

Карантинираните към 14 ноември 2021г. лица, които са подали заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия и които към 21 ноември 2021г. продължават да са под карантина, не е необходимо да подават ново заявление за гласуване. Те автоматично са включени в избирателните списъци за 21 ноември 2021г.

Лицата, поставени под карантина след 14 ноември 2021г., могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до деня на изборите (21.11.2021г.) по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявленията могат да се подават по един от следните начини:

1.   Чрез сайта на ЦИК  на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021.  Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

2.   Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: info@plovdiv.bg, както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

3.   Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

4.   Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

5.   На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Общият брой на СИК в Пловдив е 459, допълнително са открити 4 подвижни СИК, а 13 са секциите в болниците. Утре ще стане ясен броят на подвижните избирателни секции за карантинирани, тъй като все още се приемат заявления.

За автора

Вашият коментар