НИНКН даде съгласувателно становище за Източната порта

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е дал съгласувателно становище за единия от подобектите на проекта „По крепостните стени на Филипопол“. Това съобщи заместник-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев.

„Институтът няма забележки за „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта на Филипопол“, което ще позволи на Общината за започне работа по този обект“, каза зам-кметът. До два дни положителното становище от НИНКН ще бъде получено в Община Пловдив, а в този срок от екипа на Райчев ще входират при главния архитект на Община Пловдив Димитър Ахрянов работните проекти за обекта.

След издаването на разрешение за строеж и на Акт 2, започва да тече и срокът за извършване на строително-монтажни дейности по Източната порта, като обектът е на инженеринг. Срокът е общо 660 дни, като 120 дни от тях са за проектиране, а 540 – за извършване на строителните дейности, съобщиха от екипа за управление на проекта.

Общата стойност на позиция „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта на Филипопол“ е 2 843 580 лв с ДДС, като 35 820 са предвидени за проектиране, 2 790 000 са за строително-монтажни дейности и 17 760 са за авторски надзор.

За автора

Вашият коментар