Новата евродиректива може да е непосилна за бизнеса

Финансовата и административна тежест на новата евродиректива относно прозрачността на заплащането, чиито окончателни текстове се обсъжда от Европейската комисия,  може да е непосилна за бизнеса. Това твърдят от Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета ХОТРЕК. Тя представлява 2 милиона компании в Европа, от които 90 на сто са микропредприятия. А членуващите в организацията компании на Стария континент осигуряват работа на 12 милиона служители.

Във връзка с предстоящото заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 6-ти декември, от ХОТРЕК подчертават някои важни въпроси. Те са категорични, че в проекта на европейската директива относно „Засилване на прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност между мъжете и жените, чрез прозрачност на заплащането и механизми за правоприлагане“ трябва да бъдат прецизирани изискванията за еднакви възнаграждения при еднаква работа.

В малките и средни предприятия и особено в микрокопаниите е изключително трудно да се сравни “равен труд”, в случай че служителите изпълняват различни задачи. Според асоциацията, когато сравнението не може да бъде направено обективно, не следва да се прилага задължително принципът, че служителите, които извършват една и съща работа трябва да получават и едно и също възнаграждение.

“Еднаква стойност” не е възможно да се измери, между хората, които изпълняват различни задачи в различни сектори. Необходимо е изключение в такива случаи. Според асоциацията е задължително държавите-членки да предвидят обучения, подробни насоки, инструменти и методологии в подкрепа на работодателите и социалните партньори, за имплементиране на директивата.

Позицията на ХОТРЕК е, че съществуващото законодателство на национално равнище или колективни трудови договори, когато социалните партньори са компетентни за структурите на заплащане и класификациите следва да се спазват изцяло. В малките дружества зачитането на правото на информация, както е предложено от Европейската Комисия, и задължението за спазване на Общия регламент относно защитата на данните би могло да бъде в противоречие. В малките компании поверителността може да бъде застрашена, обясняват още от ХОТРЕК.

Според представителите на бизнеса малките фирми с до 250 служители трябва да бъдат освободени от задължението за съвместна оценка на заплащането, тъй като административната и финансовата тежест би била твърде голяма за тези компании, особено в периода на криза и трудности, породен от епидемията от COVID-19.

За автора

Вашият коментар