Община Пловдив подписа договор по програмата за чист въздух LIFE

Община Пловдив подписа договор за техническа помощ за разработване на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“ (BULADAPTECOS).

Кандидатстването по проекта, който се осъществява по европейската програма LIFE, се реализира на два етапа – концептуална бележка и техническа помощ. Община Пловдив  вече получи одобрението на Европейската комисия за техническа помощ, а в края на изминалата година към общината беше отправена и официална покана за изготвяне на пълно проектно предложение, с краен срок на подаване 07.04.2022 г.

В момента в България това е единственият интегриран проект насочен към качеството на атмосферния въздух, като към него са привлечени 10 асоциирани бенефициенти. Сред тях са общините Казанлък, Родопи, Първомай, Свиленград, Пещера, Белово, Кърджали, Ямбол, Девин и „ИнфоЛогика“ ООД.

Настоящото проектно предложение е ориентирано към най-актуалната политика на Европейския съюз – Зелената сделка. Интегрираният проект ще се прилага в голям мултирегионален мащаб на територията на басейна на реките от Източнобеломорски басейн в България, следвайки принципа: „Мислете глобално, действайте локално“. Проектът е в пълно съответствие с глобалните политики на ЕС, а именно – новата стратегия на ЕС за адаптиране към климата, Парижкото споразумение за изменението на климата, Рамката на Сендай за намаляване на риска от бедствия, както и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Водеща цел в проекта е Община Пловдив да предложи екобазирано комплексно решение за превенция на риска от бедствия – наводнения и отводняване при интензивни валежи. Предвижда се изработването на техническо решение, което да предотврати наводненията по бул. „Марица – юг“ и да спомогне за възстановяването на биоразнообразието. Дейностите по проекта включват още и предприемане на мерки свързани със засушаване.

Предвижда се изграждане на национална уеб базирана система за адаптация изменение на климата, свързана със застрашените политики – риск от бедствия, биоразнообразие и др.

Само преди няколко дни в онлайн платформата на Община Пловдив E-Gov-Box беше проведена първата среща на всички партньори, част от консорциума, по интегрирания проект. По време на нея всеки един от партньорите представи членовете на своите екипи и бяха коментирани основни координационни въпроси по изпълнение на дейностите по проекта.

За автора

Вашият коментар