Специалистите от УАСГ с консервативно решение за Марица – само пътечки и велоалеи

Каквото и да бъде построено или поставено в коритото на реката – при първата висока вълна, то ще бъде отнесено. Това становище изрази Николай Лисев от Университетът по архитектура, строителство и геодезия – ръководител на предпроектното проучване за бъдещото развитие на река Марица, което община Пловдив им възложи да изработят. Според специалистите най-подходящото действие на общината е да се измисли евтина и реалистична идея, каквато те рамкираха как може да бъде изпълнена. Те представиха плана си на обществено обсъждане в Общински съвет – Пловдив.

Най-важното нещо е да бъде осигурена сигурността на града – за да не прелива реката и да застраши живота и сградите. Затова трябва да бъде изграден бетонен трапец, който да отвежда по-бързо и лесно водата през града, без да се затлачва в растителност или други пречки, уточниха те. Това корито, което ще бъде построено само през града за негова защита ще осигури възможност извън него, но в ниската част – вътре в дигите да се изгради скромна инфраструктура. Единственото, което има смисъл да се направи, според специалистите е пътека за пешеходци и велоалея – всичко останало реката ще го отнася всеки път, когато водите се вдигнат, уточни Лисев.

Общественото обсъждане премина при много по-възпитан тон, спрямо предходното във вторник за Втори гребен канал. Почти всички специалисти изразиха съгласие с проекта на УАСГ като най-реалистичен и смислен. На трибуната се качи и Дончо Донев от клуба за ретро автомобили, който показа идея за акведукт, който да извежда водата през града, а в останалата част на коритото да се изградят различни съоражения. Според Лисев обаче този проект е твърде скъп и въпреки, че е интересен, трябва да бъде оставен за „по-богати“ поколения. Юристът Кирил Ценев, който често защитава екологията на града при различни дебати и протести също се изказа положително за поведението на общината и доста по-възпитаното водене на дискусията, спрямо това за Гребния канал. Неговите критики бяха единствено за процедурното обявяване на общественото обсъждане и против това в коритото да се изгражда велоалея, тъй като според него това е незаконно – там може да се направи само екопътека, уточни той.

Предпроектното проучване предстои да премине през още много етапи, преди да се започне реална работа, уточниха още от общината и обещаха да обявяват обсъждания за всеки отделен етап.

Вашият коментар