Стартира „Работилница за родители“

Във Велинград стартира „Работилница за родители“, която е предшествана  от информационна кампания „За образованието“

От 16 до 20 април в община Велинград, като част от реализираните дейности по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“, ще се проведе 5 дневна информационна кампания на терен „За образованието“. По време на кампанията ще бъде представена актуална информация относно ползите от образователната интеграция, както и възможностите за продължаване на образование за лицата, прекъснали своето обучение. Участниците в кампанията ще могат да научат повече за стартиращите дейности по проекта –ежемесечните срещи в  „Работилница за родители“,  чиято основна цел  е  подпомагане на  родителите да разширят своите знания, умения и нагласи за осигуряване на пълноценна грижа за развитие на децата  и за израждане на положителни взаимоотношения с тях;  подкрепа за образователно развитие на децата; превенция на отпадане от училище.

Ето и датите:

16.04.2022г – от 09:00 до 17:00 часа, гр. Велинград, кв. Асфалтова база

17.04.2022г – от 09:00 до 17:00 часа, гр. Велинград, кв. Анезица

18.04.2022г – от 11:00 до 19:00 часа, с. Грашево 

19.04.2022г – от 10:00 до 18:00 часа, с. Драгиново

20.04.2022г – от 08:00 до 16:00 часа, с. Света Петка

Всички участници ще могат да получат консултация по личен казус  от експерти с опит в образователната система. За всички заинтересовани лица са предвидени пакет информационни материали!

Дейността се реализира като част Дейност 6:  „Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище / Направление II/“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград, ОП „Развитие на човешки ресурси“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Изпълнител на дейността Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

За автора

Вашият коментар