Временно спират набирането на кандидатури по проекта за чист въздух за Пловдив

Временно ще бъде преустановено набирането на кандидатури по проекта за подмяна на старите уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи за отопление. Заявления ще се приемат до 31 май 2023 г.

Причината е стартиране на процедурата за кандидатстване по новия програмен период, през който домакинствата ще имат възможност да подават заявления по нов ред и за нов вид отоплителни устройства.

Община Пловдив ще обяви нови дати за прием на декларации през месец октомври 2023 г. като домакинствата ще бъдат включени в новата програма на Община Пловдив „За по-чист въздух“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

През новия програмен период гражданите отново ще могат да кандидатстват за подмяна на старите устройства на твърдо гориво с алтернативни топлоуреди, сред които термопомпи, климатици клас А, котли и камини на пелети или дървен чипс.

Пилотно в програмата ще могат да участват и „енергийно бедни домакинства“, които ще  могат да кандидатстват за монтирането на фотоволтаични системи 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление, което се равнява на мощността на новите отоплителни уреди. Допустими получатели ще са само домакинства, които са получавали и ще получават помощи за отопление през следващ отоплителен сезон при спазването на определени условия, са преустановили изгарянето на дърва и въглища за отопление и са преминали на отопление чрез нов електрически топлоуред (термопомпа въздух-въздух).

За разлика от програмен период 2014 – 2020 г. по новата процедура опцията за газифициране на домакинствата няма да бъде допустима.

За автора

Вашият коментар