Асоциация за дялово и рисково инвестиране стартира курс в АУБ

Студентите на Американския университет в България (АУБ), които са в последните си години на обучение, могат да изберат курс по дялово и рисково инвестиране като част от бакалавърската си програма. Курсът вече е факт, като първите лекции стартираха през януари 2022 г.  Учебната програма е всеобхватна и е насочена към студенти, които се интересуват както от инвестиционна дейност, така и от предприемачество. Първата половина на курса е насочена към основополагащите теории на дяловото и рисково инвестиране, като се разглеждат последните тенденции в индустрията и най-добрите световни практики.

Студентите имат възможността да погледнат критично към работата на индустрията в световен мащаб и да разберат защо инвестициите във фондове за рисково инвестиране са неизменна и значима част от портфейлите на всички институционални инвеститори по света, като пенсионни фондове и големи застрахователни компании.  Втората част е изключително практически насочена и включва презентации на гост-лектори от екосистемата на Югоизточна Европа.

Курсът преподава Тихомир Дянков, член на Консултативния съвет на БАДРИ/BVCA и Партньор в Empower Capital.

Програмата цели да запознае студентите с отрасъла на Алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) и да им даде възможност да се докоснат до практическата работа и процесите в един инвестиционен екип. За целта, водещите гост-лектори и членове на асоциацията, ще представят реални примери от своята дейност.

Студентите ще разгледат в детайл практическите примери на инвестиране в компании на много ранна фаза, както и в по-напреднали, растящи компании, където методите на работа са различни. Гост-лектори в тях ще бъдат партньорите в Eleven Ventures и LAUNCHub Ventures, Даниел Томов и Тодор Брешков. В своите лекции, Евгени Ангелов, Председател на BVCA, и Мария Маринова, Директор BVCA, ще въведат студентите в основите на дяловото и рисково инвестиране; а Елвин Гури ще засегне темата за устойчивото и зелено инвестиране в целия спектър фондове за дялов и рисков капитал.

Студентите ще могат да приложат наученото през семестъра чрез детайлен анализ и оценка на компания част от портфейла на един от фондовете членове на БАДРИ/BVCA, резултатите от които ще бъде представени пред всички гостуващи предприемачи и инвеститори.

Регионалната насоченост на програмата е търсена, предвид балканската и цялостно – международна група студенти в АУБ. В курса, бакалаврите ще могат да приложат някои от научените в предходни лекции знания, например оценка на риска, финанси, счетоводство, предприемачество и маркетинг.

За автора

Вашият коментар