Студенти Vs. практики МОН

В последно време непрекъснато се говори за проблеми с младежката безработица. Поради тази  причина правителствата се опитаха да въведат различни програми, с които да спомогнат решаването на този проблем. Такава програма е и сега действащата „Студентски практики“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от „Европейския социален фонд“ (ЕСФ). Тя дава отлична възможност на студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, да придобият практически опит в реална среда, в рамките на 240 астрономически часа. А също така след успешното завършване на практиката на студентът му се изплаща стипендия в размер на 480 лева.

Всичко до тук страхотно, но според част от кандидатите съществуват известни проблеми при опитите им да се включат в програмата.

Според регламента на програмата описана в Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ (който документ на кратко ще наричам Инструкцията), кандидатите трябва да се регистрират в уеб платформата и да попълнят профила си. Чрез същия портал студентите кандидатстват за практика, биват одобрявани от работодател, избират ментор и академичен наставник. След потвърждаване на една кандидатура от всички изброени, студентът трябва да подпише двустранен договор с висшето училище, но не по-късно от 5 календарни дни преди упоменатата начална дата на практиката.

Фирмите, осигуряващи практики подписват други договори, отново с висшето училище, а то от своя страна е сключило партньорски договор с Министерството на образованието и науката (МОН) и получава бюджет изготвен и предоставен от министерството.

Според Инструкцията за включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН, (чл. 2 ал. 1 от Инструкцията). Наш читател обаче, сигнализира, че след потвърждаване от работодател, ПУ „Паисий Хилендарски“, факултет по математика и информатика (ФМИ) отказва договор на студента, заявявайки, че „срокът е изтекъл“ и освен това първокурсниците нямали право да кандидатстват, тъй като се давало приоритет на студентите в 4-и курс.

Направихме справка в съответната администрация на ФМИ към ПУ „Паисий Хилендарски“, където не отрекоха, че „за миналия месец“ не са допускали първокурсници, но сега „изчистили“ студентите в четвърти курс и „можело“. Въпреки, че в Инструкцията никъде не се споменава, че някои студенти са привилегировани, пред останалите. Квоти съществуват, но те са по факултети.

Още по-любопитен се оказа фактът, че факултетът разкрива само една дата за подписване на договорите за месеца. А що се отнася до срока в който трябва да се изплати стипендията на студента, не можахме да получим конкретен отговор, тъй като „има отчет от менторите и т.н“.

Това се обвързва с редица запитвания от вече изкарали практиките си студенти и ментори, които месеци наред чакат да им бъдат изплатени сумите.

В Инструкцията изрично е упоменато, че стипендията за проведено практическо обучение е в размер на 480 лв. и се изплаща на студента след успешно завършена и отчетена практика от 240 часа. (чл. 35 ал. 1), а според чл. 42 ал. 2 Междинните финансови отчети се изготвят и подават ежемесечно и включват извършените разходи от висшето училище за времето от първо до последно число на календарния месец. Според който текст не е много трудно да заключим, че стипендиите би трябвало да бъдат изплатени след отчитането на месеца в който е приключена и отчетена от студента и ментора съответната практика.

Излиза, че за пореден път прекалената бюрократична затлаченост на, в основата си, добри програми за развитие на младежите, отблъсква и създава в голяма степен повече трудности пред тях, вместо да им помага. Не искаме да бъдем традиционни балкански критици, но когато нещо може да работи по-добре е редно това да се каже на глас. Несъмнено възможността, която се появява пред студентите да придобият практически опит, във време, когато опитът е едно от основните изисквания за намиране на работа, е безценна. Но главоболията и бюрокрацията, както и не добрата комуникация на университетите със студентите, навява мисли за типичната шуро-баджанащина и конспирации за потъване на европейски пари. И колкото и да се опитваме, като че ли не можем да се отърсим. Целта ни не е да обвиняваме някого в злоупотреби или некадърност, а да спомогнем машината, даваща възможност за развитие, да заработи по-гладко.

 

Ако и вие имате злополучен опит с някоя българска или европейска програма, стаж, обмен; чувствате, че правата ви са били нарушени или просто сте станали свидетели или жертви на някоя нередност, свържете се с нас на редакционния ни e-mail: news@mediacafe.bg  Ние сме готови винаги да стигнем до истината!

За автора

Вашият коментар