Научна конференция „Предизвикателства в химията“ в ПУ

Шеста научна конференция „Предизвикателства в химията“ организира Химическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът е предназначен за студенти, докторанти и млади учени и ще се проведе на 7 и 8 октомври в Пловдив, съобщи деканът на факултета доц. д-р Веселин Кметов.

“Това бе инициатива на младите колеги от факултета, която намери отзвук и подкрепа”, обясни доц. Кметов и поздрави за ентусиазма и усилията организаторите на събитието.

Научната конференция „Предизвителства в химията“ дава акцент върху възможностите, предизвикателствата и перспективите пред химическата наука. За първи път в конференцията е предвидено да участват ученици и техните учители. Тази година в три от докладите ще бъдат разгледани и някои от актуалните за обучението в училище проблеми, а именно – изработване на интерактивни презентации, използването на иновативни дигитални технологии, както и как би повлияло използването на съвременни електронни ресурси в обучението.

Научната конференция дава поле за изява предимно на студенти и докторанти, както и на млади изследователи, които ще представят собствените си изследвания чрез устни доклади и в постерната сесия. Това съответства на една от основните насоки по която работят, преподавателите в Химически факултет, а именно – провокиране в студентите на изследователски амбиции и стремежи лично да се трудят по формулирането и разработването на нови идеи и научни проекти.

В конференцията ще се представят 37 участника от цялата страна  с постерни презентации и устни доклади. Програмата предвижда и пленарни доклади от утвърдени учени в областта на химията.

Шестата научна конференция „Предизвикателства в химията“ ще стартира на 7 октомври в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с начален час 10:00. Приветствия към участниците ще поднесат проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор по научноизследователска и издателска дейност, както и деканът на Химически факултет – доц. д-р Веселин Кметов.

За автора

Вашият коментар