Българска платформа е одобрена от МОН при преминаване към дистанционно обучение

Всички участници в учебния процес – учители, ученици, директори и родители, в началото на новата учебна година са много по-подготвени за превключване към обучение в електронна среда, отколкото бяха през пролетта на тази година. Това посочи днес пред журналисти Симеон Предов – един от създателите на платформата Shkolo.bg, която работи за дигитализацията на българските училища. По думите на Предов, при превключването, към което ще се премине вместо досегашните грипни ваканции или в условията на разпространението на коронавируса, се очаква справянето да е далеч по-бързо и ефективно, само с няколко клика.

Разработената от Shkolo.bg нова платформа – „Виртуална класна стая“, е една от трите официално одобрени от МОН за обучение в електронна среда, стана ясно на срещата. „Не можем да не споменем с гордост факта, че се нареждаме редом с продукти на световните гиганти Microsoft и Google“, добави Предов. Той посочи, че платформата е разработена с „летящ старт“ в условията на обявеното извънредно положение през март тази година, когато след затварянето си училищата се оказаха пред предизвикателството изключително бързо да се справят в новата обстановка. „Всички бяхме свидетели, че се започна с използването на различни други системи, част от  които далеч не са създадени и пригодени за целите на училищното обучение. Предвид огромния ни опит, натрупан с дигитализацията на административните и комуникационни процеси в училищата чрез електронния дневник, имахме възможността бързо да стартираме „Виртуалната класна стая“, посочи Предов.

Първоначално „Виртуалната класна стая“ e създадена като модул към електронния дневник, а днес вече е самостоятелна усъвършенствана платформа. Виртуалната класна стая е разработена изцяло по препоръки на директори и учители, така че да отразява в максимална степен техните нужди и да е пригодена към спецификата на българския учебен процес. Друго предимство на платформата е, че е напълно интегрирана с електронния дневник, като данните се прехвърлят директно. Платформата е изцяло на български език, има лесна и бърза навигация, и на практика съчетава в едно всичко необходимо за онлайн обучение от разстояние. Освен това, Виртуалната класна стая дава много възможности по отношение на комуникацията както с учениците, така и с техните родители, опции за провеждане на индивидуални родителски срещи, за създаване на нови и специфични виртуални стаи с покана за конкретни потребители, за споделяне на линк за класната стая с ученици и родители през модул „комуникация“, и много други. „Виртуалната класна стая е налична в пълната си функционалност и в мобилното приложение на „Школо“. Освен това за училищата, които ползват електронен дневник, стартирането на Виртуалната класна стая може да стане буквално в рамките на един ден“, допълни Росен Николов от IT екипа на Shkolo.bg.

Към настоящия момент броят на училищата, които ползват Виртуалната класна стая, надхвърля 150. Проучване сред родители след въвеждането на Виртуалната класна стая, проведено в края на миналата учебната година, сочи, че над 80% от запитаните виждат значително подобрение на дистанционното обучение, както и повишаване качеството на преподаване. Според 70% се е подобрил контролът от страна на преподавателите върху учебния процес, а 85% отговарят, че учениците имат по-добра възможност да планират ефективно времето си. Повишава се и мотивацията на учениците за учене, използването на разнообразни инструменти за интерактивно преподаване, както и даването на обратна връзка от преподавателите. Две трети от родителите са почувствали сериозно намаляване на ангажиментите им след въвеждане на обучението във виртуалната класна стая.

Shkolo.bg е създател на най-популярния електронен дневник за българските училища, който към момента вече ползват 1600, или 70% от училищата у нас. Платформата, която притежава множество интегрирани модули, намалява значително административния процес в училищата и слага край на хартиените дневници и бележници. Заедно с „електронните бележници“, електронният дневник позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) в реално време. Същевременно учителите се разтоварват значително от бумащината и имат възможността да се отдадат по-пълно на основната си роля – да бъдат преподаватели, обучители и ментори за децата, а не администратори. Електронният дневник  също така подобрява и комуникацията с родителите и наблюденията сочат, че води до намаляване на отсъствията на учениците.

За автора

Вашият коментар