ОП „Младежки център“ приобщава младежи от уязвими групи в обществото

Какви са основните предизвикателства и трудности в работата на медиаторите с уязвимите групи? Това бе основната тема на националния обучителен семинар, чийто домакин е ОП „Младежки център“. На срещата, която бе открита официално от заместник-кмета Георги Титюков, присъстваха младежки, образователни и здравни медиатори от цялата страна.

Събитието е част от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, а целта е подобряване на връзката между различните програми, насочени към приобщаване, равенство и участие на хора от тези групи на обществото.

„През 2015 година изградихме Младежки център – Пловдив благодарение на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, а с подкрепата на общината надградихме проекта със спортната зона, детската площадка и т.н. Освен този младежки център останалите 3 са във Враца, Добрич и Стара Загора. Предстои да бъдат открити още в Бургас, Габрово, Монтана и Перник“

Заяви заместник-кметът Георги Титюков и изрази надежда, че те ще се включат в изградената вече националната мрежа на младежките центрове.

В двудневния семинар ще се даде възможност на участниците от различните градове на страната да обменят информация за програмите и дейностите с ромската общност, възможностите за включване на ромски младежи  в обучителните програми и проекти на младежките центрове. Ще се обсъдят предизвикателствата и трудностите в работата на терен с ромската общност, както и съвместни дейности на младежките центрове в страната.

Вашият коментар