115 млади инженери от випуск 2018 влизат в индустрията

Днес 115 млади инженери от Техническия университет-филиал Пловдив  обличат официалните тоги, за тържественото връчването на дипломите на випуск 2018
 
Точно в 14 часа в аулата на университета 14 випускника от Факултета по машиностроене и уредостроене получават своя златен медал за отличен успех, като 4 от тях са пълни отличници. Сребърен медал за високи резултати в обучението получават двама студенти. Випускът затвърждава тенденцията на рязко нарастване на дипломантите с магистърска степен, като през тази година те са два пъти повече в сравнение с миналата година. Средният успех на 115-те дипломанти много добър е 4,78.
 
Предпочитаните специалности 
 
Най-предпочитаната специалност сред завършващите 75 млади инженери с бакалавърска степен на образование е „Машиностроителна техника и технологии“. Девет от тях са с отличен успех. Според декана на факултета доц. д-р инж. Пепо Йорданов нуждата от такива специалисти в Пловдивска област и в целия Южен централен регион е много голяма, затова големите индустриални компании изпращат за обучение в нея студенти, за които сами са преценили, че имат качества за бъдещи инженери. Нещо повече – тези студенти често имат и финансова подкрепа за обучението си в Техническия университет – филиал Пловдив от страна на компаниите, които са ги избрали.
 
Следващата предпочитана специалност сред бакалаврите е „Индустриален мениджмънт“, където се дипломират 23 студенти. Специалността е микс от инженерни, управленски и икономически науки и е предпочитана от студенти, които имат мениджърски амбиции. Интересно е, че сред випускниците повечето са момичета. Завършващите магистри от випуск 2018 предпочитат специалностите „Транспортна техника и технологии“ и „Авиационна техника и технологии“. От общо завършващите 40 магистри 24 са с отличен успех.
 
Тенденции 
 
„Причината за рязкото нарастване на студентите, които завършват магистратура в Техническия университет – филиал Пловдив е от една страна осъзнатата възможност за по-добра кариера и заплащане за младите хора и от друга – търсенето на кадри с най-висока инженерна квалификация от страна на фирмите в региона.“
 
Коментира доц. д-р Йорданов. Значима част от магистрите са завършили други бакалавърски специалности, дори извън инженерните науки. Има студенти, които са завършили педагогика, право и други специалности. Те преминават задължително още една година допълнително обучение, през която усвояват най-важните инженерни дисциплини. Девет от новите випускници са чужденци. Инженерната диплома от Техническия университет – филиал Пловдив се признава в родните им страни – Молдова, Турция, Гърция, Северна Македония.
 
 

Вашият коментар