Преизбраха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев за ректор на МУ-Пловдив

Медицинският университет в Пловдив преизбра чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев за ректор на МУ-Пловдив. Това се случи по време на общото събрание в университета. За него гласуваха 141 души. 91 гласа получи другият претендент за поста – проф. Николай Бояджиев. 

Преди гласуването без критики беше приет отчетът на ректора за работата на екипа му през последните четири години.

"През тези четири години университетът успя да повиши авторитета си, стана видим и на международната сцена. Ние сме един от най-големите инвеститори с региона с тези близо 1700 чуждестранни студенти, но по-важното е, че сме една институция, която е полезна за Пловдив, за неговия имидж и аз определено смятам, че университети като нашия допринесоха Пловдив да бъде избран за Европейска столица на културата през 2019 година”, заяви Ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Той отчете, че към днешна дата университетът е в много добро финансово състояние. Това показва и справката по всички други показатели. 

„Имаме постижения във всички сфери, като една от най-важните е създаването на технологичните центрове, защото иновациите в медицината се раждат именно в науката и в технологичните центрове, а ние успяхме за един кратък период да разкрием три такива големи  центъра. Само преди няколко дни открихме изследователски комплекс по невронаука, който ни позволява да излезем на голямата сцена на науката. След големия проект за разкриването на човешкия геном, на дневен ред е изследването на човешкия мозък. Проектът “Human brain research project” е вълнуващо пътешествие и с този център ние ще бъдем част от този проект. През месец септември е предвидена среща с един от координаторите на проекта. Това е едно от най-вълнуващите събития, които ни предстоят”, заяви още проф. Костянев. 

Той подчерта, че паралелно с това в МУ – Пловдив е разкрит симулационен тренировъчен център. В него има 12 високотехнологични манекена и монитора, които позволяват на студентите да трупат нови умения и нови знания, да се обучават да работят в критична ситуация, да работят в екип. Има и всичко, което е необходимо, за да работят в областта на спешната медицина, където животът на пациента виси на косъм. 

„За втория мандат като ректор имам много амбициозни планове. В едната посока те са да доразвием успехите, които имаме, но разбира се сме си поставили и нови хоризонти. С екипа ми набрахме скорост, придобихме достатъчно много опит и ще успеем да развием тези амбиции. Управляваме много национални и международни проекти, привлякохме над 20 милиона средства, което е една много голяма помощ за Медицински университет – Пловдив. Успяхме да създадем инфраструктурата на университета, което вече ни прави конкурентоспособни, имаме спортна зала и спортен комплекс, списъкът е много дълъг, а сме си поставили и нови цели”, добави Ректорът на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Докторът на медицинските науки проф. Стефан Костянев е роден през 1952 в гр. София. Възпитаник е на МУ – Пловдив.Академична кариера в Медицински университет Пловдив:

1979 -1984 Асистент по патофизиология
1984 – 1988 Старши асистент по патофизиология
1988 – 1996 Главен асистент по патофизиология
1996 – 2006 Доцент по патофизиология
2006 – 2014 Профeсор по патофизиология
2014 – Член-кореспондент на БАН

Сертификати:
1978 – Магистър по медицина
1984 – Специалност по патофизиология
1988 – Доктор по медицина
2004 – Доктор на медицинските науки
2013 – Магистър по Здравен мениджмънт 

Административна кариера в Медицински университет, Пловдив:
1988 – Зав. лаборатория по функционално изследване на дишането, Университетска болница, Пловдив
1999 – Зам. декан на Медицински факултет
1999 – Научен секретар на сп. Folia Medica 
1999 – Член на ФС на МФ
1999 – Член на АС на МУ – Пловдив
2004 – Ръководител на Катедра по патофизиология
Дългосрочни специализации в чужбина:
1992 INSERM, U.14, Vandoeuvre-les-Nancy, France
1994 – 1995 Clin. Univ. Saint Luck, Bruxelles, Belgiquе
1997 – St. James Hospital and Trinity College, University of Dublin, Ireland
Членство в научни организации:
Българско дружество по физиологични науки
Българско дружество по белодробни болести
European Respiratory Society
Еuropean Society of Sleep Medicine
European Academy of Allergology and Clinical Immunology
Член на Клуба на ректорите в Европа

Участие в ръководството на научни организации:
Българско дружество по физиологични науки
Член на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

Публикационна активност:

Над 170 публикации в рецензирани списания
Над 800 цитирания в чуждестранни и български списания
Над 10 участия в учебници, учебни помагала и монографии
Участие в изработването на национални консенсуси
Научен секретар на списание Folia medica; Член на други редакционни колегии

Вашият коментар