ТУ Пловдив започва реставрация на своя сграда, обявена за архитектурен паметник на културата

Техническият университет – филиал Пловдив започва реставрация на своя сграда, обявена за архитектурен паметник на културата
 
Третият учебен корпус на Техническия университет-филиал Пловдив се помещава в красива сграда на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, обявена през 1985 година за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“.
 
Историята на тази сграда води началото си от август 1899 година, когато архитектите Мариано Пернигони, Георги Фингов и Вълко Вълкович правят проекта на френския девически колеж „Свети Йосиф“. По исторически данни сградата е била построена през 1907 година. Запазена е нейна снимка от 1912 година, публикувана от Димитър Райчев Пловдивски алманах на страница 104. Пърноначално сградата на девическият колеж „Свети Йосиф“ е била двуетажна. След земетресението през 1928 година започва ремонт и дострояване на трети етаж.
 
В този вид сградата е завършена през 1942 година.  През 1948 година сградата на колежа е национализирана и предоставяна на държавни институции. От 1987 година е предадена за ползване на Техническия университет – филиал Пловдив.
 
Католическият орден „Свети Йосиф“ е водил неуспешна съдебна битка за възстановяване на собствеността на сградата. През 1992 година имотът е реституиран и върнат на ордена. По-късно в международен съд българската държава доказва, че е изплатила репарации на Франция след втората световна война и в тези репарации е включена и цената на имота на ордена за колежа. От 2000 година имотът със сградата отново е публична държавна собственост, предоставена на Техническия университет – филиал Пловдив.
 
Необходимият ремонт на трети учебен корпус на Техническия университет – филиал Пловдив започна с изготвяне и съгласуване на проект за външен ремонт на сградата и издаване на строително разрешение през 2012 година. През периода 2017-2018 година беше изпълнена малка част от проекта – смяна на дограмата и ремонт на покрива на югоизточното крило на сградата със собствени средства.
 
Външният ремонт на останалата част от сградата на Трети учебен корпус на Техническия университет – филиал Пловдив, включваща югозападното крило и средната част, предстои да се извърши по проекта за изграждане на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Основната част от средствата са предоставени безвъзмездно от Европейския съюз, а останалата част се финансира от националния бюджет.
 
В обновената част от сградата на вуза ще бъдат създадени и оборудвани с най-съвременна научна апаратура 20 научни лаборатории, в които ще се разработват проекти в областта на мехатрониката, роботиката, автомобилостроенето, авиацията, изкуствения интелект и енергоспестяващите системи и технологии.

За автора

Вашият коментар