В ПУ обсъждат преподаването на академичната българистика в чужбина

Кръгла маса: „Българистиката днес в Лодз – предизвикателства и перспективи“ се открива утре в 11.00 ч. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Гостуват представители на Катедрата по славянска филология в Лодзкия университет, Полша – проф. Иван Петров, проф. Георги Минчев, доц. Малгожата Сковронек, д-р Агата Кавецка и ас. Стелиана Александрова.

Организатор на събитието е екипът на ПУ „Паисий Хилендарски“ с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева – интегрална част от академичния консорциум, който изпълнява Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерството на образованието и науката. За визията, стратегиите и задачите на Националната програма ще говорят ръководителят на Консорциума доц. д-р Елка Трайкова и заместник-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Надя Чернева.

Целта на научния форум е да бъдат обсъдени предизвикателствата и перспективите пред преподаването на университетско равнище на български език, литература и култура в чужбина. Обменът на идеи и практики между българистите зад граница и тези в България ще бъде първа стъпка към осъществяването на целите на Националната научна програма за възстановяване на позициите и утвърждаване на академичната българистика в чужбина. Идеята е да се насърчат научните изследвания в областта като се повиши видимостта от техните резултати.

Нарастването на интереса към изучаването на български език, литература и култура в други държави ще допринесе за утвърждаването на ролята и приноса на България в европейската култура, подчертават организаторите на форума.

Екипът на Пловдивския университет планира организирането на поредица от подобни форуми. Предстоят срещи с българистите в Унгария, Чехия, Полша и др.

За автора

Вашият коментар