Високотехнологични лаборатории посрещат бъдещите студенти в Технически университет в Пловдив

Технически университет – филиал  Пловдив

10 чисто нови лаборатории, оборудвани по световни стандарти с модерна техника и технологии, ще посрещнат бъдещите инженери в Технически университет – София, филиал Пловдив в Деня на отворените врати – 25.03.2022 г. От 13.00 до 17.00 ч. всички, желаещи ще имат възможност да посетят  общо над 15 лаборатории, сред които лаборатории по:

 • Добавена реалност;
 • Компютърно проектиране (CAD);
 • Компютърна графика;
 • Дронове и виртуални симулации на полета;
 • Вградени системи;
 • Компютърни технологии в машиностроенето (HAAS Education Center);
 • Роботика;
 • Аеродинамика на летателни апарати;
 • Data център;
 • Дизайн и печатни комуникации, издателско-полиграфично звено;
 • Медицинска техника;
 • Измервания с динотест в транспортната техника;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Преобразователна техника.

Бъдещите студенти могат да се запознаят и да получат допълнителна информация за обучението в 13 бакалавърски специалности, разработени в отговор на международното и регионално търсене на инженери в различни професионални направления. В деня на отворените врати младите хора ще имат възможност да получат, както професионална консултация за специалностите във Филиала, така и съвети за своето кариерно развитие и реализация.

Филиалът, на Технически университет в Пловдив има дългогодишно сътрудничество с бизнеса от региона и активно работи в посока развитие на потенциала и компетенциите на студентите. Бъдещите инженери имат възможност да се обучават и ползват споделени пространства и високотехнологични лаборатории, които са изградени съвместно с водещи фирми. Учебните програми и планове са актуализирани и разработени съвместно с бизнеса. Те са фокусирани в подготовката на кадри, в синхрон с увеличаващото се търсене на пазара на труда. Университетът дава и допълнителна възможност на студентите за гъвкави модели на обучение, така че да се профилират в интересните за тях направления.

Като съучредител на Европейския технологичен университет (EUt+), съюз на осем европейски висши училища, Технически университет София дава възможности за мобилност и международно признато европейско висше образование. Обучението в Университета е синхронизирано с европейските стандарти и студентите имат възможността да участват в различни национални и международни програми, включително Еразъм+.

Кандидат-студентите могат да избират как да кандидатстват – с оценка от зрелостен изпит (матура) по Български език и литература (БЕЛ), Математика или Физика; с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище) или с оценка от олимпиада, конкурс или състезание. За първи път тази година, всички желаещи могат с приоритет да кандидатстват и с оценка от профилиращ държавен зрелостен изпит, в съответствие със специалността, за която се кандидатства.

За автора

Вашият коментар