НМФ променя Закона за младежта

Националният младежки форум участва в съставянето на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Всеки понеделник, до 15 август, ще се провеждат срещи на експертната работна група, която ще разглежда постъпили работни предложения. В тази връзка НМФ кани всички млади хора, имащи предложения за промени в сега действащия закон, да ги направят. По този … Продължение

Проливните дъждове са проекция на климатичните промени

Discovery  съобщава, че нарастването на проливните дъждове, водещи до наводнения и човешки жертви, има връзка с изменението на климата. Интензивните валежи в целия свят, които носят след себе си смъртоносни наводнения през последните няколко години, не са случайни. Ако трябва да си припомним какво се случи в последните около 2 години, то задължително трябва да … Продължение