Даваме ли си сметка за това защо е важно да гласуваме на предстоящите местни избори?

Една сцена и толкова много актьори… или кои са главните роли във филма Местна власт (инфографика) Местната власт и институциите, представляващи властта на местно ниво, се грижат за организирането на публичните дейности във всяка община. Или ако трябва да го кажем по друг начин – общинският съвет, комисиите, кметът и всички спомагателни органи на властта … Продължение