Отчитат за стаж неплатен отпуск до 90 работни дни

Неплатен отпуск до 90 работни дни ще се счита за трудов и осигурителен стаж през 2021 година. Досега размерът на същия беше два месеца.Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионните си права заради прекъсването на стажа. Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лева на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права, … Продължение