Осемнадесета поредна олимпиада по морфология на съвременния български език се проведе в ПУ

Полина Рекина е победителят в 18-то издание на общофакултетската Олимпиада по морфология на съвременния български език, провела се в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Лауреатката е студентка в специалността „Български език и испански език” и постигна резултат от 731 точки. Носител на втората награда е Мария Хамбарлийска, изучаваща „Български език и английски език”, а на трето … Продължение