Бизнес климатът в страната се влошава

През октомври 2021 година общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 3.9 пункта в резултат на по-резервираните … Продължение

Бизнес климата в страната през юли

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.4 пункта, което … Продължение

Индекси на цените в промишлеността през май

Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 1.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост – с 10.0%, в преработващата промишленост – с 1.7%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.2%. По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата … Продължение

Бизнес климат в България през февруари

През февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава приблизително на … Продължение

Модерните палати на Мострения панаир в Пловдив

Пловдивският панаир е една от гордостите на града ни. За историята му обаче се знае учудващо малко – широко известен факт е, че първото изложение е през 1892-а година в построената за целта Цар Симеонова градина, от чиито автентичен вид е останал единствено част от фонтана "Деметра". За него е писано много. Какви са обаче … Продължение