7 нови специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“

"Счетоводство“, „Публична администрация“, „Славистика“, „Начална училищна педагогика“, „Индустриална физика с иновативен мениджмънт“, „Физика и астрономия“ и „Електроенергийна техника“, като последната ще се изучава в Техническия колеж на ПУ в Смолян. 4272 студенти в общо 90 специалности е акредитираният прием, обявен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за академичната 2015/2016 г. за деветте факултета, филиалите в Смолян … Продължение

Безплатно обучение по Android с възможност за работа

MentorMаte academy организира безплатно обучение по Android в рамките на 3 месеца. Проектът цели да подготви група от хора за работа като Android developer-и в MentorMate. Курсистите ще бъдат обучени на всичко необходимо за създаването на приложения за най-разпространената мобилна операционна система – Android. В обучението ще бъдат приети около 20 души, като след края … Продължение

Какви заплати получаваме, след като завършим?

Вече към края на кандидат-студентските кампании в повечето висши учебни заведения в страната, се замислихме над това, каква реализация очаква бъдещите специалисти. Несъмнено едни от най-желаните специалности са правото, маркетинга, различните икономики и компютърни специалности. Бизнесът обаче има други нужди и ние често сме засягали въпроса за липсата на координация между него и университетските специалности. Това … Продължение

Още една специалност във ФМИ

Съобразено със стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност” на стойност 239 хил. лв., Факултетът по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, разкрива нова бакалавърска програма – „Софтуерни технологии и дизайн”. Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки” и ще се изучава в редовна и задочна … Продължение