Държавата плаща студентските такси при договор с работодател

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите, съобщиха … Продължение

Модерният начин за търсене на работа – Jobio

Търсенето на първа работа е труден процес, който повдига много въпроси, а отговорите изобщо не се откриват лесно. Не, че няма предложения – преподаватели, приятели, семейство,  различни доброжелатели и недотам добронамерени познати предлагат помощта си във връзка с професионалното ти развитие. В един момент имаш нужда да заглушиш цялата вихрушка от съвети и да избереш … Продължение

Платен стаж при европейския омбудсман

Европейският омбудсман предлага стаж за млади дипломанти. Стажът се провежда в Брюксел или в Страсбург в зависимост от нуждите на институцията. Стажантите имат задължението да разглеждат жалбите, подадени до европейския омбудсман, както и да правят проучвания, свързани с работата на службата. Работата им се ръководи от Правната служба към омбудсмана. Продължителността на стажовете е между 4 … Продължение

Германия – стаж

Крайният срок за кандидатстване за ежегодното набиране на студенти за ваканционната заетост в Германия през летен сезон 2011г., обявена от Агенция по заетоста изтича днес, уведомяват от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.   Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения и клонове или филиали на висшите училища … Продължение

Стипендия за висшисти в Брюксел

Европейският център за стратегическо управление на университетите (ESMU) предлага стаж на кандидати с висше образование, които владеят английски език. Стажът продължава четири месеца, като се предвижда и месечно възнаграждение. ESMU е сдружение, което подпомага европейските университети в тяхното стратегическо развитие. Сдружението организира тематични конференции и семинари, разработва проекти и програми за обучение. Седалището на ESMU … Продължение

В търсене на чужд умствен потенциал (Англия, Германия и САЩ)

Инженерно-техническият елит на много страни в Европа е роден в германските университети и висши училища. Славата им и до днес е ненакърнена, защото класическите предимства на германското инженерно образование са известни. Седмичникът "Ди Цайт" писа наскоро, че след неуспешната забежка на много местни фирми към виртуалната икономика на финансовите акробати, още по-ясно е проличало колко … Продължение

Отпускат нови европейски стипендии

На 22.03.2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката откри кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2009/2010 г. по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. В срок от 22.03.2010 до 15.04.2010 г. студентите ще имат възможност … Продължение